YÖNETİM KURULU

Başkan
Livio Manzini

Başkan Vekili
Anny Manzini

Üye
Giovanna Delaini

Üye
Guido Manzini

Üye
Halil Sedat Ergür