Mükemmeliyet ve hizmet
en büyük tutkumuz...

SIFIR ATIK SİSTEMİ POLİTİKASI

BPG şirketlerimizden İNTERKAP Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘Sıfır Atık’ sloganıyla yola çıkmış, tüm çalışanlarını da bu doğrultuda eğiterek sadece iş yerinde değil toplumsal hayatta da bu davranış biçimini kazanmalarının dünya ve gelecek nesiller açısından önemine inanmıştır. 
 
İNTERKAP faaliyetleri sonucu ortaya çıkan her türlü atıklarının tüm yasal şartlara uygun şekilde;
• Kaynağında tasnif ederek toplanmasını, 
• Hiçbir şekilde toprağa karıştırılmadan uygun şekilde depolanmasını,
• Geri dönüştürülmesini, geri dönüştürülemeyenlerin bertaraf edilmesini,
 
sağlayarak “Sıfır Atık Sistemi Politikası” doğrultusundaki hedefini gerçekleştirmiş olmanın ve sürdürülebilirliğini bağımsız yetkili firmaların detaylı denetimleri sonucu belgelendirerek bu önemli ve anlamlı bu sertifikayı Haziran 2018’de almanın gururunu yaşamaktadır.