TUTANAKLAR | Bell Holding

TUTANAKLAR

BELL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ‘nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 11:00‘da, Cumhuriyet Caddesi No:32 Kat:5 Elmadağ-Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü`nün 27.03.2013 Tarih ve 9617 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜLTEN TOPAL`ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı açılışından önce Bakanlık Temsilcisince yapılan incelemede, Türk Ticaret Kanunu‘nun 416. maddesine istinaden çağrıya ilişkin usule uymaksızın yapılması istenilen bu toplantıda bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına ilişkin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı anlaşılmıştır.