Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Karbon Yönetimi Stratejisi-Karbonsuzlaşma Yol Haritası Projeleri | Bell Holding

Mükemmeliyet ve hizmet
en büyük tutkumuz...

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Karbon Yönetimi Stratejisi-Karbonsuzlaşma Yol Haritası Projeleri

Karbon Yönetimi Stratejisi - Karbonsuzlaşma Yol Haritası Projesi

Çevreye saygılı üretim anlayışımız gereğince, bilimsel çalışmaların ve tabi olduğumuz regülasyonların da yol göstericiliğinde ambalaj gurubu şirketlerimizde Karbon Yönetimi Stratejisi ve Karbonsuzlaşma Yol Haritası projemizi başlattık. Projemizi Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) akredite Semtrio firması danışmanlığında yürütüyoruz. İki aşamalı projemizin ilk aşaması, ambalaj grup şirketlerimizin karbon ayak izi envanterinin çıkartılması ve kurumsal karbon ayak izlerinin hesaplanmasını içermektedir. Karbon ayak izi hesaplamasında bulut tabanlı karbon ayak izi hesaplama yazılımı ConnectorPro kullanılmaktadır. Şirketlerimiz yazılım üzerinden, proje kapsamında oluşturulan sera gazı kaynakları envanterleri doğrultusunda doğrudan ve dolaylı emisyonlarını hesaplamaktadır. Sonuçlar ve azaltım hedefleri doğrultusundaki ilerleme, yazılımın yönetici paneli üzerinden merkezden izlenmektedir. Projemizin ikinci aşamasında ise şirketlerimizin 2030 yılı karbon azaltım hedefleri belirlenerek, karbonsuzlaşma yol haritası oluşturulacaktır. Bu kapsamda strateji, üretim, satın alma ve lojistik birimleri ile büyüme senaryolarının karbon ayak izi getirisi ve azaltım aksiyonları çalışılarak, şirketler bazında 2030 yılı optimum karbon ayak izi hedefi belirlenecektir. Karbon Yönetimi Stratejimiz ve Karbonsuzlaşma Yol Haritamız, sürdürülebilirlik stratejimizin öncelikli konuları yer arasında İklim Değişikliği ile Mücadele’de hızlı ve sistematik biçimde yol almamızı sağlayacaktır.

Sürdürülebilirlik Stratejisi Projesi

Sürdürülebilirlik stratejisini, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda sağlam adımlarla ilerlemenin temeli olarak görüyoruz. Bu alanda hem küresel hem de yerel birçok deneyime sahip Ernst & Young danışmanlığında Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme projesini başlattık. Proje sonucunda geliştirilecek sürdürülebilirlik stratejisi, iş stratejimizin merkezinde olacaktır. Proje kapsamında, mevcut durum ve paydaş analizi sonuçlarına göre belirlenecek öncelikli konular doğrultusunda Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yol Haritası ortaya konulacaktır. Bunun yanında, sürdürülebilirlik stratejisinin kurum içerisinde benimsenmesi ve uygulanması görevlerini üstlenecek yönetişim yapısı ile çalışma usulleri belirlenecektir. Sürdürülebilirlik Stratejimiz ile sürdürülebilirlik hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.